TAHSİLAT MAKBUZU

 

Tahsil edilen para karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen, karşı ta­raf içiri parayı yatırdığını ispatlayan bir belgedir. Tahsilat makbuzunun aslı parayı yatıran firmaya verilir. Suret işletmede kalır.

 

Tahsilat makbuzunda;

 

a. Makbuzu düzenleyenin adı soyadı, ünvanı,

b. Makbuzun düzenlenme tarihi,

c. Parayı yatıranın adı soyadı,

d. Yatırılan para tutarı (rakam ve yazı ile),

e. Yatırılan çek ise çekin ait olduğu banka ve çek numarası,

f. Parayı alanın adı, soyadı ve imzası

yer alması gerekir.