KONSİNYE MAL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR

 

 

Malların mülkiyeti işletmeye ait olmakla beraber satılmak üzere başka bir işletmeye gönderilmiş mallar Konsiye mallar olarak tanım­lanır. Malı gönderen işletme ile malı satmak üzere alan işletme malın satış şartları üzerinde anlaşmışlardır. Satılmak üzere gönderilen mal­ların mülkiyeti mallar satılıncaya kadar malı gönderen işletmeye ait olduğundan konsinye malların işletmenin aktifinde özel bir hesapta görülmesi gerekir. Konsiye malı satmak üzere teslim alan işletmenin stoklarında da mülkiyeti kendisine ait olmayan mallar olacağından bu işletmenin de konsinye malları Nazım Hesaplarda göstermesi ge­rekecektir.

 

            Konuyu bir örnek yardımı ile açıklayalım.

 

ATAK İşletmesi herbirinin maliyeti 6.000.000 TL. olan 3 adet Cep Televizyonunu TELSAT Koll. Şti.'ne satılmak üzere konsinye olarak göndermiştir. ATAK İşletmesi ile TELSAT Koll. Şti. arasındaki anlaş­laşmaya göre ATAK İşletmesi cep televizyonları satıldığında herbiri için KDV hariç 7.000.000 TL. alacaktır. Bir süre sonra 2 adet cep te­levizyonu TELSAT Koll. Şti. tarafından herbiri 8.500.000 TL.na peşin olarak satılmış ve ATAK İşletmesine anlaşma gereği (14.000.000 + 2.520.000 KDV=) 16.520.000 TL. gönderilmiştir.

 

 

Konsinye malları gönderen ATAK İşletmesi kayıtları:

 

Konsinye olarak mal gönderildiğinde;

 

_________________________________              /              _______________________________

157  DİĞER STOKLAR                                                   21.000.000

                   157.01 Konsinye Mallar                      21.000.000

                  3 Jap. Mod. Cep Televizyonu

            153 TİCARİ MALLAR                                                               21.000.000

Konsinye malların kaydı

_________________________________              /              _______________________________

900  BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                   21.000.000

       900.02 Konsinye Mal Teslim Alanları

            901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                                          21.000.000

                  901.02 Konsinye Mallar

Konsinye malın teslim alınmasıyla ilgili

sorumluluk kaydı

_________________________________              /              _______________________________

 

yevmiye kayıtları yazılacaktır.

 

Konsinye olarak gönderilen mallardan 2 adedinin satılmış ol­duğu öğrenildiğinde konsinye olarak gönderilmiş mallardan satılan kısmının Telsat Koll. Şti.'ne satışı ile ilgili fatura kesilecektir.

 

 

_________________________________              /              _______________________________

120  ALICILAR                                                               16.520.000

         120.05 Telsat Koll. Şti.                     16.520.000

            600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                       14.000.000

            391  HESAPLANAN KDV                                                        2.520.000

                     391.01 Satış KDV

Konsinye mal satışının kaydı

_________________________________              /              _______________________________

 

Satılan kısımla Ilgili sorumluluk kalkacağından nazım hesaplar ters kayıt yapılarak sorumluluk düşülecektir.

 

_________________________________              /              _______________________________                          
           
901  ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                                   14.000.000
                   901.02  Konsinye Mallar
                        900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                             14.O00.000
                               900.02  Konsinye Mal Teslim
                                             AIanIarı
            Sorumluluğun düşülmesi

_________________________________              /              _______________________________
           
   Telsat Koll. Şti. sattığı konsinye malın bedelini gönderdiğinde;
           

_________________________________              /              _______________________________     
           
100  KASA                                                                      16.520.000
                        120 ALICILAR                                                                          16.520.000
                              120.05 Telsat Koll. Şti.            16.520.000
            Yapılan tahsilatın kaydı

           
_________________________________              /              _______________________________  

    

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

 

Konsinye malları alan TELSAT Koll. Şti. kayıtları:

 

Atak İşletmesinin gönderdiği konsinye mal teslim alındığında so­rumluluğu belirten nazım hesaplar açılacaktır.

 

_________________________________              /              _______________________________              
           
900  BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                    21.000.000
                    900.02 Konsinye Mallar
                         901  ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                                          21.000.000
                                901.02  Konsinye Mal Sahipleri
            Konsinye malın teslim alınması
            _________________________________              /              _______________________________


            Konsinye mal satıldığında ise;
           

 

_________________________________              /              _______________________________
           
100 KASA                                                                     20.060.000
                   600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                                17.000.000
                          2 Jap. Mad. Cep Televizyonu
                         391  HESAPLANAN KDV                                                          3.060.000
                                 391.01  Satış KDV
            Mal satışının kaydı

_________________________________              /              _______________________________
                       
yevmiye maddesi yazılacaktır.


            Atak İşletmesine konsinye g8nderilen mallardan iki adedinin satıldığı bildirildikten sonra anlaşmaya göre 16.520.000 TL. gönderilip
malların faturası alındığında:


           
_________________________________              /              _______________________________
           
153 TİCARİ MALLAR                                                       14.000.000
                   153.02 Mal Alışları
                               2 Jap. Mod. Cep Televizyonu
            191 İNDİRİLECEK KDV                                                      2.520.000
                   191.01 Alış KDV
                         100 KASA                                                                               16.520.000
            Alınan mallann kaydı
            _________________________________              /              _______________________________          
           

_________________________________              /              _______________________________
            901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                                  14.000.000
                   901.02 Konsinye Mal Sahipleri
                         900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                             14.000.000
                                900.02  Konsinye Mallar
            Satılan kısımla ilgili sorumluluğun
            düşülmesi
            _________________________________              /              _______________________________

 

şeklinde yevmiye maddeleri yazılacaktır.