KASA ÖDEME (TEDİYE) FİŞİ

 

Kasa ödeme fişi, kasadan para çıkışına sebep olan belgelerin kaydedildiği fiştir.Fişler birbirini takip eden sıra numaralı olarak dü­zenlenir.

 

 

 

Kasa ödeme fişinde;

 

                        a.  Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

                        b.  Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

                        c.  Borçlu hesap,      

                        d.  İşlemin açıklaması ve tutarı,      

                        e.  Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

 

yer alır.