YEVMİYE DEFTERİ

 

Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin maddeler halinde, tarih sı­rasıyla ve bir usul dahilinde yazıldığı defterdir.

 

Yevmiye defteri genetlikle ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sı­ra numaralrdır. Kullandıkları muhasebe araçları veya iş hacimleri iti­bariyle ciltli yevmiye defteri kullanamayan işletmeler istedikleri tak­dirde ayrı sayfalar halinde yevmiye defteri sayfaları kullanabilirler. `Bu gibi işletmeler istedikleri takdirde diğer tutulması zorunlu defterleri de bu şekilde tutabilirler.

 

Muhasebelerini bilgisayar aracılığı ile tutan işletmeler bilgisayar kağıtlarını defter olarak tasdik ettirirler. Bu durumda yevmiye defteri formatı kullanılan muhasebe paket programına göre değişmektedir.  Ancak, bu formatta da yevmiye maddesi tarih ve numaraları, borçlu ve alacaklı hesapların yazıldığı açıklama sütunu, borçlu ve alacaklı hesapların tutarlarının yazıldığı borç ve alacak sütunları vardır.

 

Aşağıda elle yazılan bir yevmiye defteri sayfası örneği verilmiştir.

 

1 nolu sütun defterin sayfa kenarı ile ilk kırmızı çizgi arasında ka­lan alandır. Bu sütun yevmiye madde numaralarının yazıldığı sütun­dur. 2 nolu sütun defteri kebir bağlantı sütunu olup hesapların def­terikebirin kaç numaralı sayfasında yazılı olduğunu gösterir. 3 no.lu çizgi borçlu hesapların başlangıç hizalama çizgisidir. 4 no.lu çizgi alacaklı hesapların başlangıç hizalama hizgisidir. 4 ve 5 no.lu çizgiler arasında madde çizgisi aralık verir, bu aralığa işlemin tarihi yazılır. 6 no.lu sütun ince şık sütunlardan meydana gelmiştir. Bu sütuna müf­redat sütunu denir. Müfredat sütununa yardımcı hesapların tutarları kaydedilir. 7 no.lu sütun borçlu hesapların tutarlarının kaydedildiği borç sütunudur. 8 no.lu sütun ise alacaklı hesapların tutarlarının kay­dedildiği alacak sütunudur.

 

Yevmiye defterine maddeler sıra numarası ile yazılır. Açılış mad­desi 1 numara ile başlar ve dönem sonuna kadar maddelere birbirini takip eden sıra numaraları verilir.

 

 

 

 1

2

                3

4

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yevmiye maddeleri bir çizgi ile başlar ve bir çizgi ile kapatılır. Bir maddenin kapanış çizgisi kendisinden sonra gelen maddenin açılış çizgisidir. Madde çizgisi defteri kebir bağlantı sütunundan borç sütu­nuna kadar devam eder, ancak 4 ve 5 no.lu çizgiler arası boş bırakı­lıp buraya tarih yazılır. Yevmiye maddesinde önce borçlu hesaplar yazılır, daha sonra alacaklı hesaplar kaydedilir. Borçlu hesapların tu­tarları borç sütununa, alacaklı hesapların tutarları alacak sütununa yazılır. Her yevmiye maddesinin altında işlemi açıklayan kısa bir not yer alır.

 

Yevmiye defterinde ilk satır bir önceki sayfa toplamının devredil­diği toplam satırıdır. Yevmiye defterinin son satırı da sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Yalnız, yevmiye defterinin 1. sayfasının ilk satırında daha önceki sayfadan devreden herhangi bir toplam söz konusu olmadığından devreden toplam yer almaz.