Yasal Yedekler

 

 

Sermaye şirketlerinde TTK Hükümlerine göre ticari kar üzerinden  % 5 1. Yasal  Yedek ve  dağıtılması  kararlaştırılan  kar  üzerinden  % 10 2. Yasal Yedek ayrılması gerekmektedir. Ödenmiş sermayenin %5 i oranında I.Temettü hesaplanmaktadır. Ticari kar üzerinden hesaplanan 1. Yasal Yedeklerin  5.100.000 TL., I. Temettünün dışında dağıtılması kararlaştırılan kar payının 20.000.000 TL. ve hesaplanmış olan I.Temettünün de 5.000.000 TL.olduğunu varsayalım. Dağıtılması kararlaştırılan kar payları üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi kesintisi üzerinden ayrıca %10 fon payı kesilmektedir.  Bu durumunda:

 

__________________________________             /              _______________________________

590  DÖNEM NET KARI                                                 44.400.000

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   3.300.000

        360.01  Gelir Vergisi Stopajı    3.000.000

        360.02  Fonlar                           300.000

540. YASALYEDEKLER                                                       7.100.000
                    540.01  l.Yasal Yedekler          5.100.000
                    540.02  2.Yasal Yedekler         2.000.000
            542  OLAGANÜSTÜ YEDEKLER                                           12.300.000
                    542.01  20x1 Yılı Karı

331  ORTAKLARA BORÇLAR                                               21.700.000
                    331.01. Dağıtılacak Karlar
                    331.01.001  I. Temettü             5.000.000
                    331.01.002  II. Temettü           16.700.000
Dönem net kârından yedeklerin ve

dağıtılacak kardan vergilerin ayrılması

__________________________________             /              _______________________________

 

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.