SERBEST MESLEK MAKBUZLARI                

 

Serbest meslek sahibinin mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha olarak düzenlediği ve bir nüshasını müşteriye      vermek zorunda olduğu belgedir.             

 

Serbest meslek makbuzları;                                                                                

a. Makbuzu verenin adı, soyadı, ünvanı, adresi, vergi dairesi ve                                          hesap numarası,                  

b. Müşterinin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,                                                        

c. Alınan paranın miktarı,                                                                                      

d. Paranın alındığı tarihi,                                                                              

 

kapsar. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numaralıdır.                              

 

Serbest meslek makbuzlarında ayrıca, Gelir Vergisi Kanuna göre yapılması gereken gelir vergisi stopajı (kesintisi), bu stopaj üzerinden hesaplanan fon ve ücretin brüt değeri üzerinden hesaplanan KDV gösterilir.