ÖDENMİŞ SERMAYE

 

İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmesinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı 500.SERMAYE hesabında gösterilir. Taahhüt edilmiş sermaye bu hesabın alacağına 501. ÖDENMEMIŞ SERMAYE hesabının borcuna kaydedilir. Konulacak sermaye ister ilk kuruluş sermayesi olsun, isterse daha sonraki sermaye artışı gereği olsun muhasebe kaydı değişmemektedir. Ödenmemiş sermaye hesabı sermaye şirketlerinde kullanılır.  Şahıs işletmelerinde ise sadece 500. SERMAYE  hesabı kullanılır.

 

 

Şahıs işletmelerinde  sermaye konduğunda:

 

___________________________________             /              ________________________________                                    

100  KASA                                                                       5.000.000               

500  SERMAYE                                                                          5.000.000     

Konulan sermayenin kaydı         .                      

            ___________________________________             /              ________________________________

 

yevmiye maddesi yazılmaktadır.

 

 

Örnek olarak, bir sermaye şirketinde 30.000.000 TL. sermayenin taahhüt edildiğini varsayalım.  Hisseli komandit, anonim, limited, kooperatif gibi sermaye şirketlerinde taahhüt edilen sermaye:

 

___________________________________             /              ________________________________

            501  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                         30.000.000                

        501.01 Ahmet Ercan                           10.000.000                                   

        501.02 Ali Takım                                 20.000.000                                   

            500  SERMAYE                                                                         30.000.000     

        501.01 Ahmet Ercan               10.000.000                        

        501.02 Ali Takım                     20.000.000

Sermayenin taahhüt edilmesi

___________________________________             /              ________________________________

           

şeklinde gösterilir.

           

Sermaye taahhütleri yerine getirildikçe de:

 

___________________________________             /              ________________________________

            100  KASA                                                                        7.500.000                                      

501  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                     7.500.000                        

                    501.01 Ahmet Ercan                 2.500.000                        

        501.02 Ali Takım                      5.000.000

Ödenen sermaye paylarının kaydı

___________________________________             /              ________________________________

 

şeklinde yevmiye maddesi yazılır.

 

            Sermaye taahhütlerinin ¼ ü üç ay içinde, geri kalan ¾ ü ise üç yıl içinde ödenmesi gerekmektedir.  Sermaye taahhütleri yerine getirildikçe 501 kodlu ÖDENMEMİŞ SERMAYE hesabı kapatılmış olacaktır.