GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ

 

Otel, motel ve pansiyon gibi yerler; odalar, bölümler ve yatak planlanna uygun olarak birbirini takip eden seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlemek ve iş yerinde bulundurmak zo­rundadırlar.

 

Bu listelerde:

 

a. Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi,

b. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda   

    ücreti,

c. Düzenleme tarihi bulunur.