MAHSUP FİŞİ

 

 

Mahsup Fişi, kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait belgelerin kay­dedildiği fiştir. Mahsup fişleri birbirini takip eden sıra numaralı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahsup fişlerinde;

 

a. Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

b. Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

c. Borçlu ve alacaklı hesaplar ve tutarları,

d. İşlemin açıklaması,

e. Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

 

yer alır.