KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

Çalışan personelin hak ettiği kıdem tazminatları bir borç ve gider karşılığı olarak 472. KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI hesabında takip edilir, gelecek dönem ödeneceği tahmin edilen kısmı 372. KIDEM TAZMiNATI KARŞILIĞI  hesabına aktarılir.

 

Kıdem tazminatları tahakkuk ettirildiğinde:

 

 

 

_______________________         /         ________________________

654  KARŞILIK GİDERLERİ                                                 6.000.000

         654.04  Kıdem Tazminatı

            472  KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI                                       6.000.000

Kıdem tazminatı karşılığının ayrılması

_______________________         /         ________________________

 

Bankalar kredi verdiklerinde, kredi isteyen işletme ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde, kredinin vadesine göre tahakkuk edecek fai­zi, vergi ve masrafları kredi tutarından düşerek ödeyebilirler. Hatta, bazı bankalar verdikleri kredinin belli bir oranını kendi bankalarında açtıkları bir hesapta teminat olarak tutarak kullandırmayabilirler.

 

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

Bir yıldan daha kısa vadeli kıdem tazminatları uzun vadeli 472 kodlu hesaptan çıkarılıp 372 kodlu hesaba aktarıdığında:

 

_______________________         /         ________________________

472  KIDEM TAZMINATLARI KARŞILIĞI                             2.800.000

372 KIDEM TAZMINATLARI KARŞILIĞI                                       2.800.000

Kıdem tazminatlarının kısa vadeli hesaba devri

_______________________         /         ________________________

 

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

Cari dönemde kıdem tazminatı ödendiğinde:

 

_______________________         /         ________________________

372  KIDEM TAZMINATLARI KARŞILIĞI                             2.800.000

100 KASA                                                                                   2.632.000

36O ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                             168.000

Kıdem tazminatının ödenmesi

_______________________         /         ________________________

 

ödenen kısım kadarı Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabından düşüle­cektir.

 

Kıdem Tazminatı ile ilgili karşılık giderleri gerçekleşmeden ayrıl­dığından VUK'na göre gider kabul edilmeyecek ancak ödenen kısım gider kabul edilecektir. Dolayısıyla Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş Tablosunda gelire ilave edilecek karşılık giderlerinde, gerçekleşmeden ayrılan kıdem tazminatlarından ödenen kıdem tazminatları düşüldük­ten sonra kalan kısım yer alacaktır.

 

Uygulamada Kıdem Tazminatları ödendiğinde 770. GENEL YÖNE­TİM GİDERLERİ hesabında gider olarak yazılmakta, 472.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI hesabı ise sadece işletmenin kıdem tazmi­natı  yükünü göstermede kullanılmaktadır.

 

            Dolayısı ile her sene için hesaplanan toplam kıdem tazminatı yü­künden bir önceki sene hesaplanan kıdem tazminatı yükü çıkarıIarak aradaki artan fark 654. KARŞILIK GİDERLERİ hesabına borç 472. KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI hesabına alacak olarak yazılmakta­dır. Eğer kıdem tazminatı yükünde azalma olursa aradaki azalan fark 472. KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI hesabının borcuna 644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR hesabının alacağına yazılır. 472.KIDEM TAZMINATI KARŞlLlĞl iIk defa hesaplandığında eski bir işletme için kıdem tazminatı yükü çok fazla tutmaktadır. Bu sebeple, kıdem tazminatı yükü tutarı beş yılda eşit taksitlerle 654.KARŞILIK GİDERLERİ ne yazılmaktadır. Ertesi yıl hesaplanan toplam kıdem tazminatı yükünden önceki yıl hesaplanan toplam kıdem tazminatı yükü düşülerek bulunan artış tutarı Kıdem Tazminatları Giderlerinin borcuna ve Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabının alacağına yazılmaktadır. Önceki yıl ilk defe hesaplanmış kıdem tazminatının 1/5 i de aynı şekilde Kıdem Tazminatları Giderlerinin borcuna ve Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabının alacağına yazılmaktadır.

 

Ticari kardan mali kara geçiş tablosunda sadece karşılık giderleri­ne yazılan tutar ilave edilmektedir. Çünkü fiili ödenen kidem tazmina­tlari 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında giderleşmektedir.