KASA TAHSİL FİŞİ

 

Kasa Tahsil fişi, kasaya para girişine sebep olan işlemlerle ilgili belgelerin kaydedildiği fiştir. Fişler birbirini takip eden sıra numaralı olarak düzenlenir.

 

 

 

 

 

 

Kasa tahsil fişinde;

 

a.  Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

b.  Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

c.  Alacaklı hesap,

d.  İşlemin. açıklaması ve tutarı,

e.  Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

 

yer alır.