KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ

 

 

I. ve II. sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı faaliyetleri ile ilgili borçları ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe. çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senet­leri defteri tutarlar. Birden çok işyeri ve şube varsa herbir işyeri için ayrı ayrı defter tutulabilir.

 

Defterin bir tarafına alınan ve işletmeye ciro edilen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, diğer tarafına işletmenin düzen­leyip verdiği veya ciro ettiği bono, poliçe, çek ve kambiyo senetİarı kaydedilir.

 

Çek ve senetler için ayrı defterler tutulabilir veya aynı deftere çek senet ayırımı belli olacak şekilde farklılaştırılarak yazılabilir. İşletme­nin nakit ihtiyacı için kendisine düzenlemiş olduğu çekler yazılmaya­bilir.

 

Kambiyo Senetleri defteri alınan çeklerin, alacak senetlerinin ve borç senetlerinin aynı deftere yazılabildiği bir defterdir. İşletmeler isterlerse  çekler, alacak senetleri ve borç senetleri için ayrı ayrı defterler kullanabilirler.

 

 

Aşağıda kambiyo senetleri defteri örneği verilmiştir.

 

 

 

 

İŞLETMENİN ALACAKLARI İÇİN ALINAN EVRAKLARIN KAYDI

Sıra No

Senet veya

Çek No

Tutarı

Düzen. Tarihi

Vadesi

Borçlusunun Adı Soyadı Vergi Dairesi Sicil Nosu

Ciro edenin Adı Soyadı Vergi Dairesi Sicil Nosu

Tahsil veya ciro  tarihi

Tahsil veya ciro yeri

 1

304517

 500.000

09.06.x1

15.10.x1 

 Kazım Devran

 Remzi Çimen

 16.06.x1

 İstanbul

 

 

 

 

 

 Rami,5240014502

 Hasköy, 5600010015

 

 

 2

10358

 1.000.000

 13.08.x1

 30.12.x1

 Belge Ticaret

 Cemal Mzun

 

 

 

 

 

 

 

 DışTic. 2450025600

 Fatih., 4500037724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETMENİN BORÇLARI İÇİN VERİLEN EVRAKLARIN KAYDI

Sıra No

Senet veya Çek No

Tutarı

Düzen. Tarihi

Vadesi

Alacaklının Adı Soyadı Vergi Dairesi Sicil Nosu

Ciro edenin Adı Soyadı Vergi Dairesi Sicil Nosu

Ödenme tarihi

Not

 1

 340561

 200.000

 

 15.08.x1

 Kumaşcılar A.Ş.

 

 15.08.x1

 

 

 

 

 

 

 H.paşa, 5120014567

 

 

 

 2

 340562

 1.500.000

 

 20.11.x1

 Azimler Koll.Şti.

 İsmet  Selamsız

 

 

 

 

 

 

 

Merter, 5120013025 

 Şişli, 5600015531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

İşletmeler aldıkları ve verdikleri çekleri kaydettikleri ayrı bir yardımcı defter kullandıkları takdirde, çek defterine alınan çekler bir sıra numarası ile kaydedilir. Çek defterinde, giren çekin işletmeye giriş tarihi, kimin tarafından veril­diği, hangi bankaya ait olduğu ve çek nurnarası, vadesi, tutarı, çekin hangi tarihte kime verildiği (ciro edildiği), tahsil edilip edilmediği kay­dedilir. Çeklerle ilgili giriş ve çıkışlar Çek Bordrosu olarak da düzenlenebilir.

 

Aynen çekler gibi, işletmeye giren müşteri senetleri için de ayrı bir defter tutulabilir. Alınan müşteri senetleri bir sıra nu­marası verilerek alacak senetleri defterine kaydedilir. Alacak senetleri defterine, senedin işletmeye giriş tarihi, senedi verenin ismi, ünvanı, senedin borçlusu, adresi, senedin vadesi, tuta­rı, senedin çıkışı yapılmışsa kime verildiği, hangi tarihte verildiği kay­dedilir. Genellikle, senetler defterinin sütunları karşılıklı iki sayfa halinde düzenlen­miştir. Sol sayfa senetlerin girişine, sağ sayfa çıkışına ayrılmıştır. Böylece, çıkışı olmayan senetler işletmenin elinde bulunan senetler olmaktadır.

 

 

İşletme kendi düzenlediği borç senetleri için de ayrı bir defter tutabilir. Borç senetleri defteri işletmenin düzenlediği borç senetlerinin kaydedildiği defterdir. Bir sıra numarası verilerek yazılan borç senetlerinin düzenleniş tarihi, alacaklının isim veya ünvanı, vadesi, tutarı, ödendiği tarih ve kime ödendiği bu defterde yer alır. Borç senetleri defterinin sağ sayfasına düzenlenen borç senetle­ri, sol sayfasına ödenen borç senetleri kaydedilir.

 

            Bilgisayar paket programı kullanan işletmeler çek ve senet işlemleriyle ilgili hareketleri çek senet programından izlerler.