HESAP PLANI

 

1     DÖNEN VARLlKLAR

 

10      HAZIR DEĞERLER

 

100    KASA

101    ALINAN ÇEKLER

102    BANKALAR

103    VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

104

105

106

107

108    DİĞER HAZIR DEĞERLER

109

 

11      MENKUL KIYMETLER

 

110    HİSSE SENETLERİ

111    ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112    KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARf

113

114

115

116

117

118    DİĞER MENKUL KIYMETLER

119    MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

 

12      TİCARİ ALACAKLAR

 

120    ALICILAR

121    ALACAK SENETLERİ

122    ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

123

124

125

126    VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127    DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

13      DİĞER ALACAXLAR

 

130

131    ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132    İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133    BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134

135    PERSONELDEN ALACAKLAR

136    DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137    DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138    ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139    ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILlĞI (-)

 

14

 

15      STOKLAR

 

150    İLK MADDE VE MALZEME

151    YARI MAMÜLLER-ÜRETİM

152    MAMÜLLER

153    TİCARİ MALLAR

154

155

156

157    DİĞER STOKLAR

158    STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

159    VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

 

16

 

17      YlLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARlM MALİYETLERİ

 

170    YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

171

172

173

174

175

176

177

178

179    TAŞERONLARA VERLEN AVANSLAR

 

18      GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 

180    GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181    GELİR TAHAKKUKLARI

182

183

184

185

186

187

188

189

 

19      DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

 

190    DEVREDEN KDV

191    İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

192    DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

193    PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194

195    İŞ AVANSLARI

196    PERSONEL AVANSLARI

197    SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198    DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199    DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

2       DURAN VARLlKLAR

 

20

 

21

 

22      TİCARİ ALACAKLAR

 

220    ALICILAR

221    ALACAK SENETLERİ

222    ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

223

224

225

226    VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227    DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

228  

229    ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

23      DİĞER ALACAKLAR

 

230

231    ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232    İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233    BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

234

235    PERSONELDEN ALACAKLAR

236    DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237    DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

238

239    ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

24      MALİ DURAN VAR4lKLAR

 

240    BAĞLl MENKUL KIYMETLER

241    BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

242    İŞTİRAKLER

243    İŞTİRAKLERDE SERMAYE TAAHÜTLERİ (-)

244    İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

245    BAĞLI ORTAKLIKLAR

246    BAĞLI ORTAKLIKLARDA SERMAYE TAAHÜTLERİ (-)

247    BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ            

         KARŞILIĞI (-)

248    DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249    DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

25      MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

250    ARAZİ VE ARSALAR

251    YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

252    BİNALAR

253    TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR

254    TAŞITLAR

255    DEMİRBAŞLAR

256    DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257    BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258    YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259    VERİLEN AVANSLAR

 

26      MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260    HAKLAR

261    ŞEREFİYE

262    KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

263    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264    ÖZEL MALİYETLER

265

266

267    DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268    BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269    VERİLEN AVANSLAR

 

27      ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

 

271    ARAMA GİDERLERİ

272    HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

273

274

275

276

277    DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278    BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279    VERİLEN AVANSLAR

 

28      GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 

280    GELECEK YILLARA AlT GİDERLER

281    GELİR TAHAKKUKLARI

282

283

284

285

286

287

288

289

 

29      DİĞER DURAN VARLIKLAR

 

291    GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEGER VERGİSİ

292    DİĞER KATMA DEÖER VERGİSİ

293    GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

294    ELDEN ÇIKARlLACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295

296

297    DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298    STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

299    BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

3       KlSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

3O     MALİ BORÇLAR

 

300    BANKA KREDİLERİ

301

302

303    UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304    TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ

305    ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306    ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307

308    MENKUL KİYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

309    DİĞER MALİ BORÇLAR

 

31

 

32      TİCARİ BORÇLAR

 

320    SATICILAR

321    BORÇ SENETLERİ

322    BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

323

324

325

326    ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

327

328

329    DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

33      DİĞER BORÇLAR

 

330

331    ORTAKLARA BORÇLAR

332    İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333    BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

334

335    PERSONELE BORÇLAR

336

337    DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

338

339    DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

34      ALINAN  AVANSLAR

 

340    ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341

342

343

344

345

346

347

348

349    ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

35      YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

 

350    YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ

351

352

353

354

355

356

357

358

359

 

36      ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

360    ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361    ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362

363

364

365

366

367

368    VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ

         VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

369    ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

37      BORÇ VE GİDER KARŞILlKLARI

 

370    DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

371    DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

372    KIDEM TAZMlNATI KARŞILIGI

373    MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374

375

376

377

378

379    DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

38      GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

380    GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381    GİDER TAHAKKUKLARI

382

383

384

385

386

387

388

389

 

39      DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

390

391    HESAPLANAN KDV

392    DİĞER KDV

393    MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

394

395

396

397

398    SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399    DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

 

4       UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR

 

40      MALİ BORÇLAR

 

400    BANKA KREDİLERİ

401

402

403

404

405    ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

406

407    ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

408    MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

409    DİĞER MALİ BORÇLAR

 

41

 

42      TİCARİ BORÇLAR

 

420    SATICILAR

421    BORÇ SENETLERİ

422    BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

423

424

425

426    ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

427

428

429    DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

43      DİĞER BORÇLAR

 

430

431    ORTAKLARA BORÇLAR

432    İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433    BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

434

435

436    DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437    DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

438    KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

439

 

44      ALINAN AVANSLAR

 

440    ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

441

442

443

444

445

446

447

448

449    ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

45

 

46

 

47      BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

470

471

472    KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

473

474

475

476

477

478

479    DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

48      GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

480    GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481    GİDER TAHAKKUKLARI

482

483

484

485

486

487

488

489

 

49      DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

490

491

492    GELECEK YILARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV

493    TESİSE KATILIM PAYLARI

494

495

496

497

498

499    DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

5       ÖZKAYNAKLAR

 

50      ÖDENMİŞ SERMAYE

 

500    SERMAYE

501    ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

 

51

 

52      SERMAYE YEDEKLERİ

 

520    HİSSE SENETLERİ İHRAC PRİMLERİ

521    HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522    M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

523    İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

524

525    KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI

526

527

528

529    DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

53

 

54      KAR YEDEKLERİ

 

540    YASAL YEDEKLER

541    STATÜ YEDEKLERİ

542    OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543

544

545

546

547

548    DİĞER KAR YEDEKLERİ

549    ÖZEL FONLAR

 

55

 

56

 

57      GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

570    GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

58      GEÇMİŞ YİLLAR ZARARLARI (-)

 

580    GEÇMlŞ YILLAR ZARARLARI

 

59      DÖNEM NET KARI (ZARARI)

 

590    DÖNEM NET KARI

591    DÖNEM NET ZARARI (-)

 

6       GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

60      BRÜT SATIŞLAR

 

600    YURTİÇİ SATIŞLAR

601    YURTDIŞI SATIŞLAR

602    DİĞER GELİRLER

 

61      SATIS İNDİRİMLERİ (-)

 

610    SATIŞTAN İADELER (-)

611    SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612    DİĞER İNDİRİMLER

613

614

615

616

617

618

619

 

62      SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

620    SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)

621    SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

622    SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623    DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

624

625

626

627

628

629

 

63      FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

630    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

631    PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)

632    GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

633

634

635

636

637

638

639

 

64      DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

640    İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

641    BAĞLl ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

642    FAİZ GELİRLERİ

643    KOMİSYON GELİRLERİ

644    KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645    MENKUL KYMET SATIŞ KARLARI

646    KAMBİYO KARLARI

647    REESKONT FAİZ GELİRLERİ

648

649    FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

 

65      DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

 

650

651

652

653    KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654    KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655    MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)

656    KAMBİYO ZARARLARI (-)

657    REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

658

659    DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

66      FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

 

660    KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

661    UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

 

67      OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

670

671    ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

672

673

674

675

676

677

678

679    DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

68      OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

680    ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)

681    ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)

682

683

684

685

686

687

688

689    DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

69      DÖNEM NET KARI (ZARARI)

 

690    DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691    DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)                     692          DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

7       MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

 

70      MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

 

700    MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI

701    MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI

 

71      DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 

710    DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

711    DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI

712    DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI

713    DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

 

72      DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

720    DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721    DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI

722    DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723    DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

 

73      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

730    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

732    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI

733    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

734    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

 

74      HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

740    HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741    HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

742    HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

 

75      ARAŞTlRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

 

750    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

751    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

752    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARİ

 

76      PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

760    PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761    PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞlTIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

762    PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

 

77      GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

770    GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771    GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

772    GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI

 

78      FİNANSMAN GİDERLERİ

 

780    FİNANSMAN GİDERLERI

781    FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782    FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

 

79      GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)

 

790    İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791    İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792    MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793    DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

794    ÇEŞİTLİ GİDERLER

795    VERGİ, RESİM VE HARCLAR

796    AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

797    FİNANSMAN GİDERLERİ

798    GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

799    ÜRETİM MALİYET HESABI

 

8       (SERBEST)

 

9       NAZIM HESAPLAR

 

0       (SERBEST)