GENEL KESİN MİZAN

 

Dönemsonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtları yapılarak, hesapların detterikebir bakiyeleri envanter sonuçlarına göre düzeltilir. Dönemsonu ile ilgili kayıtlardan sonra mizan düzen­lendiğinde bu mizanın adı "Genel Kesin Mizan" olmaktadır.