AYRINTILI GELİR TABLOSU KALEMLERİ

 

 

A - BRÜT SATIŞLAR

 

       1 - YURTİÇİ SATIŞLAR

       2 - YURTDIŞI SATIŞLAR

       3 - DİĞER GELİRLER

 

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

 

       1 - SATIŞTAN IADELER (-)

       2 - SATIŞ ISKONTOLARI (-)

       3 - DİĞER İNDİRİMLER (-)

 

NET SATIŞLAR

 

C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

       1 - SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

       2 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

       3 - SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

       4 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

 

D- FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

       1 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

       2 - PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞlTIM GİDERLERİ (-)

       3 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

 

E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

       1 - İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

       2 - BAĞLl ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

       3 - FAİZ GELİRLERİ

       4 - KOMİSYON GELİRLERİ

       5 - KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

       6 - MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

       7 - KAMBİYO KARLARI

       8 - REESKONT FAİZ GELİRLERİ

       9 - FAALIYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

 

       1 - KARŞILIK GIDERLERİ (-)

       2 - MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)

       3 - KAMBIYO ZARARLARI (-)

       4 - REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

       5 - FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

 

       1 - KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

       2 - UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERI (-)

 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

 

H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

       1 - ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

       2 - DIĞER OLAĞANDlŞI GELİR VE KARLAR

 

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

       1 - ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)

       2 - ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)

       3 - DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

İ- DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI