FATURA

 

 

Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlan­dığı tutarı göstermek üzere satıcı veya işi yapan tarafından müşteriye verilen bir ticari belgedir.

 

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

 

a.      Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve numarası;

b.      Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası;

c.      Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve sicil numarası;

d.      Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

e.      Satılan malların, teslim tarihi ve irsaliye numarası;

 

Aşağıda  bir fatura ömeği verilmiştir.