Personele borçlar

 

 

            Personele bir borç ortaya çıktığında 335.PERSONELE BORÇLAR hesabı alacaklandırılır.

 

            Örnek olarak ücret bordrosunda gelir vergisi  kesintisinin fazla hesaplanmış olduğunu böylece net ücretlerin eksik hesaplandığını dolayısıyla hatanın düzeltilmesi durumunda personele borç doğduğunu varsayalım. Yazılacak yevmiye maddesi:

 

__________________________________              /                _______________________________

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   80.000   

                    360.03  Ödenecek Ücret Gelir Vergisi         80.000

                        335  PERSONELE BORÇLAR                                                     80.000

                    335.07  Recep Çalışkan                            80.000

           Fazla hesaplanan verginin ilgili

           Hesaba devri

__________________________________              /                _______________________________

 

Şeklinde olacaktır.